Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Dyrekcja krajowa Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce proponuje publikacje oraz materiały animacyjne do owocnego przygotowania oraz przeżycia tego wyjątkowego czasu:

1) Misyjne rozważania i czytanki różańcowe zredagowane w publikacji „Wyrusz na misję już dzisiaj” na każdy dzień października 2019. Czytanki zawierają rozważania różańcowe, fragment listu misjonarza oraz krótki komentarz pastoralny w oparciu o nauczanie Papieża Franciszka. 


2) Kalendarz Misyjny na rok 2019 z materiałami na NMM (patroni każdego tygodnia) 
3) Nabożeństwa Misyjne na każdy miesiąc 2019 roku
4) Papieskie Intencje Ewangelizacyjne na 2019 rok
5) Czasopismo „Misje Dzisiaj” w roku 2019 poświęcone tematom zaczerpniętym z listu papieża Franciszka, ogłaszającego Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
6) "Świat Misyjny" na stronach 30-31 pojawiają się cenne i inspirujące materiały do animacji dzieci w świetle misyjnego zaangażowania.
7) Komentarze liturgiczne w duszpasterskich periodykach „Dzień Pański” i „Od Słowa do Życia”

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna