Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Misyjna Sesja Formacyjna Sióstr Zakonnych w Niepokalanowie

Ile jest sióstr zakonnych na świecie? Podobno tego nie wie nawet sam papież, a i Duch Święty ma z tym problemy…
Wiele z nich zjawiło się w Niepokalanowie, gdzie od 5 do 7 kwietnia 2019 r. miała miejsce Misyjna Sesja Formacyjna Sióstr Zakonnych. Na zaproszenie s. Ireny Karczewskiej FMM oraz całej komisji misyjnej przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, ponad 90 sióstr z różnych rodzin zakonnych przyjechało, aby wspólnie modlić się za misje i misjonarzy, ożywić w sobie ducha misyjnego, formować się misyjnie oraz przygotować siebie i swoje zgromadzenie na wyjątkowy tegoroczny październik, czyli Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Dlatego też temat spotkania brzmiał: „Ochrzczeni i posłani”.

W piątkowe popołudnie, po krótkim zapoznaniu, zawiązaniu wspólnoty i odkrywaniu pozytywnych cech charakteru związanych z imieniem, spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w kaplicy św. Maksymiliana. Przez cały czas siostrom towarzyszył bp Józef Szamocki, aktualnie biskup pomocniczy diecezji toruńskiej, a wcześniej wieloletni misjonarz w Zambii. W czasie Mszy św. ksiądz biskup mówił o celach i sensie NMM, podkreślając szczególnie znaczenie osobistej formacji i przylgnięcia do Chrystusa. Mszę św. koncelebrował ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA, który następnie, w czasie pierwszego wykładu przedstawił ideę NMM i oczekiwania papieża Franciszka. Zaprezentował także przygotowane materiały i wydarzenia zaplanowane przez dyrekcję krajową PDM. W drugiej części tego spotkania s. Monika Juszka RMI, z sekretariatu PUM, podała kilka konkretnych propozycji i pomysłów na to, jak umisyjnić wspólnoty zakonne, szczególnie w kontekście NMM. Wieczorem, idąc wokół bazyliki, rozważaliśmy stacje Drogi Krzyżowej, modląc się za misje i misjonarzy.

Drugi dzień spotkania rozpoczął się jutrznią, chociaż jeszcze przed nią wiele sióstr poszło do kaplicy wieczystej adoracji pokłonić się Jezusowi w Najświętszym Sakramencie. Przedpołudniowy blok formacji poprowadził o. Mirosław Adaszkiewicz OFMConv, który ukazał zapał misyjny i metody pracy misyjnej św. Maksymiliana Marii Kolbego. „Św. Maksymilian radościami cieszył się jak dziecko, a w trudnościach chwytał się ręki Maryi. Jego środkami misyjnymi były modlitwa, miłość bliźniego, cudowny medalik, korespondencja i nowinki techniczne” – powiedział o. Mirosław, przedstawiając w ciekawy i nowatorski sposób św. Maksymiliana jako misjonarza niezwykle gorliwego, pełnego zapału i marzeń w zdobywaniu świata dla Maryi i Jezusa, a jednocześnie borykającego się – jak wielu misjonarzy – z codziennymi trudnościami. Przy okazji tego spotkania odkryliśmy, że św. Maksymilian w 1927 r. brał udział w zjeździe Unii Misyjnej Duchowieństwa w Poznaniu, a więc tym samym prawdopodobnie należał do PUM!
W czasie Mszy św. ks. bp Szamocki mówił o potrzebie świadectwa dawanego własnym życiem i z odwagą, aby nie kryć się w cieniu i „na szarym końcu”, ale z podniesioną głową iść przed siebie.
Po południu był czas na zwiedzanie miejsc związanych z o. Maksymilianem, a później o. Krzysztof Kołodyński SVD podczas prowadzonych przez siebie warsztatów zabrał wszystkich w krainę „malowania słowem i obrazem”. I tak uczyłyśmy się jak robić dobre zdjęcia i kiedy w ogóle zdjęcie jest dobre, jakie są zasady dobrej fotografii, a kiedy niestety robimy błędy. O. Krzysztof powiedział też o sposobie pisania reportażu, a na zakończenie zajęć był jeszcze czas na fotograficzne warsztaty w terenie. Sobota zakończyła się świadectwami oraz filmem o księdzu kardynale Kozłowieckim.

Trzeciego dnia ks. bp Józef Szamocki w swojej konferencji „Ochrzczeni i posłani” przekonywał o potrzebie radykalnego wszczepienia w Jezusa, w Kościół oraz przylgnięcia do rad ewangelicznych. Wszystko po to, aby osoby konsekrowane czuły się prawdziwie i radykalnie posłane, niosąc innym Tego, którego same w życiu spotkały i przekazując to, czego od Niego doświadczyły. By pracowały ze spokojem, bo w misji nie tyle liczy się sukces, co nasza wierność. Spotkanie zakończyło się uroczystą Mszą św. z indywidualnym błogosławieństwem i posłaniem, a wszelkim podziękowaniom i pożegnaniom nie było końca.

Przez cały czas sesji s. Agata Stańczuk PDDM z Papieskich Dzieł Misyjnych dzielnie ogarniała misyjny sklepik, który cieszył się ogromnym powodzeniem. 
Był to również czas wielu rozmów, pytań, porad, jak można lepiej przeżyć NMM i jak umisyjniać wspólnoty zakonne – szczególnie te, które uważają, że… nie są misyjne.

Cytując słowa kardynała Filoniego z jego listu skierowanego do wyższych przełożonych zgromadzeń zakonnych – „W naszej zwykłej codzienności mamy odkrywać naszą misyjność, dostosowując do charyzmatu naszych zgromadzeń przeżywanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego i to, o co prosi nas papież Franciszek”.

mj/pdm


 

List do żeńskich zgromadzeń kontemplacyjnych

W dniu 16 listopada, we Wspomnienie Matki Bożej Ostrobramskiej, ks. prał. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy PDM, skierował do żeńskich zgromadzeń kontemplacyjnych list w związku z Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym.

W roku 2019 minie sto lat od ogłoszenia Listu apostolskiego „Maximum illud” poświęconego misyjnej działalności Kościoła. W dokumencie tym papież Benedykt XV uznał głoszenie Ewangelii wszystkim za „Największe i najświętsze zadanie, które Pan nasz, Jezus Chrystus, zlecił uczniom tuż przed swym odejściem do Ojca”.

W związku z tym jubileuszem, z woli papieża Franciszka, październik 2019 r. będziemy przeżywać jako Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, by „bardziej rozbudzić świadomość missio ad gentes i z nową energią podjąć przemianę misyjną życia i duszpasterstwa”. Dla wszystkich wierzących powinien to być szczególny czas uświadomienia sobie na nowo osobistej odpowiedzialności za misje, czyli za zbawienie każdego człowieka.

Ksiądz prałat Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych, skierował do żeńskich zgromadzeń kontemplacyjnych specjalny list, w którym zaprasza siostry „do włączenia się w swoistą nowennę, przez którą chcemy przygotować się do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Począwszy od stycznia 2019 r., przez kolejne dziewięć miesięcy będziemy przyzywać Ducha Świętego, by nas oświecał, umacniał i prowadził. Ufamy, że On, «Pierwszy Sprawca Misji», ożywi i odnowi misyjne zaangażowanie Kościoła w Polsce i sprawi, że październik 2019 r. będzie wielkim świętem misji”.

Ksiądz Tomasz Atłas osobiście przekazał siostrom karmelitankom bosym z klasztoru tarnowskiego pięknie wydrukowany list.


 

Konsekrowani dla misji

Święto Ofiarowania Pańskiego to jednocześnie Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W Polsce są 32 tysiące osób konsekrowanych – a wśród nich zakonnicy, siostry zakonne ze zgromadzeń czynnych i kontemplacyjnych, osoby skupione w instytutach, stowarzyszeniach i wspólnotach świeckich oraz dziewice i wdowy konsekrowane, a także pustelnicy.

W dniu 31 stycznia br. w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski odbyła się konferencja prasowa przed Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Podczas spotkania, którego przewodnie hasło brzmiało „Młodzież, wiara, powołania”, o swoim powołaniu oraz współpracy z młodymi opowiadali przedstawiciele zakonu żeńskiego, męskiego, kontemplacyjnego, instytutu świeckich oraz młodych konsekrowanych.


Biskup Jacek Kiciński CMF, przewodniczący Komisji KEP ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, podsumowując konferencję przypomniał, że tegoroczny październik został ustanowiony przez papieża Franciszka Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Polecił modlitwie ten wyjątkowy czas oraz zakony misyjne. „Dziękuję, że często całe życie poświęcacie służąc na misjach” – wyraził wdzięczność w imieniu całego Kościoła bp Kiciński.

 

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna