Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Logo Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego przedstawia krzyż misyjny, którego kolory symbolizują pięć kontynentów.

Krzyż w kształcie kuli ziemskiej symbolizuje połączenie ludzi z Kościołem powszechnym i prawdziwe więzi między narodami. Krzyż jest narzędziem i skutecznym znakiem komunii między Bogiem a ludźmi. Krzyż jest świetlisty, pełen kolorów, jest znakiem zwycięstwa i zmartwychwstania.

Świat jest przejrzysty, ponieważ nasze działanie ewangelizacyjne nie ma żadnych barier ani granic, jest owocem Ducha Świętego. Chrześcijańska miłość i świat przemienione w Duchu pokonują odległości i otwierają oczy naszego umysłu i serca. Miłość Jezusa nie zna granic.

Słowa OCHRZCZENI I POSŁANI, które towarzyszą logo, wskazują na dwa niezbywalne i charakterystyczne elementy dla każdego chrześcijanina: chrzest i głoszenie. Z krzyża pochodzi chrzest zbawienia świata, do którego jesteśmy posłani, aby głosić Ewangelię Jezusa.

Kolory krzyża są tradycyjnie przypisane do pięciu kontynentów: czerwony dla Ameryki, zielony dla Afryki, biały dla Europy, żółty dla Azji i niebieski dla Oceanii. Każdy kolor ma symboliczne znaczenie.

Czerwony przypomina krew męczenników z kontynentu amerykańskiego, nasiona nowego życia w wierze chrześcijańskiej. Jest to kolor pasji misjonarzy, którzy przybyli do nowego kraju i pragną zbawienia dla ludzi. Nawet dziś jest to znak pasji tych, którzy pozostają wierni Ewangelii, nie akceptując kompromisów.

Zielony to kolor życia, natury, roślinności. Symbolizuje wzrost, płodność, młodość i witalność. Zielony to kolor, który jednoczy wszystko w całość. Kontynent afrykański jest powołany do takiej harmonijnej jedności, pomimo swego cierpienia. Jest to także kolor nadziei, jednej z trzech cnót teologicznych.

Biały jest symbolem radości, początkiem nowego życia w Chrystusie. Jest wezwaniem dla starej Europy, aby ponownie wykorzystała swą ewangelizacyjną siłę, którą emanuje dzięki tak wielu Kościołom i tylu świętym.

Żółty jest kolorem światła, które pochodzi od prawdziwego Światła. Azja jest kontynentem, na którym Jezus narodził się Synem Bożym, naszym Słońcem.

Kolor niebieski to kolor Oceanii, składającej się z niezliczonych wysp rozsianych po całym oceanie. Jest to kolor najbliższy temu, co niewidzialne, wskazuje na boską tajemnicę. To kolor wody życia, która wprowadza nas na drogę do Boga; to kolor nieba, znak Bożej obecności.

Pliki do pobrania

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna