Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Modlitwa zaproponowana przez papieża Franciszka
na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
Październik 2019


Boże Ojcze,
Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus,
po zmartwychwstaniu
powierzył swoim uczniom misję:
„Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”.
Ty nam przypominasz, że przez chrzest
zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.
Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski,
byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii,
aby misja powierzona Kościołowi,
wciąż jeszcze daleka do zrealizowania,
mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby
niesienia światu życia i światła.
Spraw, byśmy tak działali,
aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością
i miłosierdziem Jezusa Chrystusa,
który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Plik do pobrania

---

Modlitwa na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie odmawiana przez cały październik po Apelu Jasnogórskim w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

---

Modlitwa na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny dostępna w aplikacji „Nasze Modlitwy”. Z aplikacji można korzystać na iPhone oraz w systemie Android, wystarczy ją bezpłatnie zainstalować na swoim telefonie, a modlitwa na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie zawsze pod ręką. Aplikacja „Nasze Modlitwy” jest dostępna pod adresem: naszemodlitwy.pl, a opiekę duchową nad projektem sprawują dominikanie z Hermanic.

 

 

 ***

Modlitwa Dzieci
na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

 

UKOCHANY JEST POSŁANY

Ojcze Najlepszy,
Ty kochasz każde dziecko na ziemi, bez wyjątku.
Dziękujemy Ci za wspaniały dar chrztu świętego,
który sprawia, że tworzymy jedną
Wielką rodzinę Kościoła,
gdzie każdy jest misjonarzem.
Pomóż nam przez Ducha Świętego
Odważnie i radośnie mówić o Twojej miłości
i działać tak, by każdy mógł się spotkać
z Panem Jezusem
przez miłość i miłosierdzie.

  

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna