Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Z okazji 92 Światowego Dnia Misyjnego, obchodzonego w niedzielę 21 października 2018 r., Agencja Fides zaprezentowała wybrane statystyki ukazujące panoramę Kościoła w świecie. Tabele pochodzą z „Rocznika Statystycznego Kościoła” (dane z 31 grudnia 2016 r.) i dotyczą członków Kościoła, jego struktur duszpasterskich, działalności w dziedzinie zdrowia, pomocy społecznej i edukacji. W nawiasach podana jest zmiana względem roku poprzedniego (2015) – wzrost (+) lub spadek (-) według porównań dokonanych przez Agencję Fides.

Ludność świata
Na dzień 31 grudnia 2016 r. liczba ludności wynosiła 7 352 289 000 – ze wzrostem o 103 348 000 względem roku 2015. Wzrost dotyczył wszystkich kontynentów, także Europy, w której liczba ludności drugi rok z rzędu wzrosła po spadku w roku poprzednim. Największy wzrost dotyczył ponownie Azji (+49 767 000) i Afryki (+42 898 000), a następnie Ameryki (+8 519 000), Europy (+1 307 000) i Oceanii (+857 000).

Katolicy
Na ten sam dzień 31 grudnia 2016 r. liczba katolików wynosiła 1 299 059 000 – ze wzrostem o 14 249 000. Wzrost dotyczył wszystkich kontynentów za wyjątkiem, trzeci rok z rzędu, Europy (-240 000). Największy wzrost nastąpił, tak jak w przeszłości, w Afryce (+6 265 000) i w Ameryce (+6 023 000), a następnie w Azji (+1 956 000) i Oceanii (+245 000).
Procentowo liczba katolików na świecie zmalała o 0,05% i wyniosła 17,67% ogółu ludności. Jeśli chodzi o poszczególne kontynenty, to odnotowano wzrost w Ameryce (+0,06%), w Azji (+0,01%) i w Oceanii (+0,02%), a spadek w Afryce (-0,18%) i w Europie (-0,11%).

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna