Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     Według informacji zebranych przez Agencję Fides, w ciągu roku 2017 zostały zabite 23 osoby pracujące w duszpasterstwie: 13 kapłanów, 1 brat zakonny, 1 siostra zakonna i 8 osób świeckich. Ósmy rok z kolei najwyższą liczbę zamordowanych odnotowano w Ameryce, gdzie zginęło 11 osób pracujących w duszpasterstwie (8 kapłanów, 1 brat zakonny i 2 osoby świeckie) i w Afryce – 10 osób pracujących w duszpasterstwie (4 kapłanów, 1 siostra zakonna i 5 osób świeckich).

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna