Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     Z okazji 91 Światowego Dnia Misyjnego, obchodzonego w niedzielę 22 października 2017 r., Agencja Fides zaprezentowała wybrane statystyki ukazujące panoramę Kościoła w świecie. Tabele pochodzą z „Rocznika Statystycznego Kościoła” (dane z 31 grudnia 2015 r.) i dotyczą członków Kościoła, jego struktur duszpasterskich, działalności w dziedzinie zdrowia, pomocy społecznej i edukacji. W nawiasach podana jest zmiana względem roku poprzedniego – wzrost (+) lub spadek (-) według porównań dokonanych przez Agencję Fides.

Ludność świata
     Na dzień 31 grudnia 2015 r. liczba ludności wynosiła 7 248 941 000 – ze wzrostem o 88 202 000 względem roku poprzedniego. Wzrost dotyczył wszystkich kontynentów, także Europy, w której liczba ludności na nowo wzrosła po spadku w roku poprzednim. Najmocniejszy wzrost dotyczył ponownie Azji (+ 47 656 000) i Afryki (+ 31 252 000), a następnie Ameryki (+ 8 735 000), Europy (+ 430 000) i Oceanii (+ 129 000).

Katolicy
     Na ten sam dzień 31 grudnia 2015 r. liczba katolików wynosiła 1 284 810 000 – ze wzrostem o 12 529 000 względem roku poprzedniego. Wzrost dotyczył wszystkich kontynentów za wyjątkiem, drugi rok z rzędu, Europy. Największy wzrost nastąpił, tak jak w przeszłości, w Afryce (+ 7 411 000) i w Ameryce (+ 4 756 000), a następnie w Azji (+ 1 583 000) i Oceanii (+ 123 000). W Europie natomiast liczba katolików zmalała o 1 344 000.
     Procentowo liczba katolików na świecie zmalała o 0,05% i wyniosła 17,72% ogółu ludności. Jeśli chodzi o poszczególne kontynenty, to odnotowano wzrost w Afryce (+ 0,12%) i w Oceanii (+ 0,24%), a spadek w Ameryce (- 0,08%) i w Europie (- 0,21%), w Azji procent nie uległ zmianie.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna