Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     W ciągu roku 2016 zostało zabitych 28 osób pracujących w duszpasterstwie. Ósmy rok z kolei najwyższa liczba zabójstw osób pracujących w duszpasterstwie została odnotowana w Ameryce. Dramatycznie wzrosła liczba zabójstw sióstr zakonnych, dochodząc w 2016 r. do 9, czyli o ponad połowę więcej niż w roku 2015.
     Według informacji zebranych przez Agencję Fides, w roku 2016 gwałtowną śmiercią zginęło 14 kapłanów, 9 sióstr zakonnych, 4 osoby świeckie i 1 seminarzysta. Według podziału na kontynenty: 12 osób pracujących w duszpasterstwie zostało zabitych w Ameryce (9 kapłanów i 3 siostry zakonne), 8 w Afryce (3 kapłanów, 2 siostry zakonne, 1 seminarzysta i 2 osoby świeckie), 7 w Azji (1 kapłan, 4 siostry zakonne i 2 osoby świeckie) oraz 1 w Europie (kapłan).

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna