Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     Z okazji Światowego Dnia Misyjnego, obchodzonego w tym roku w niedzielę 23 października po raz dziewięćdziesiąty, Agencja Fides prezentuje wybrane statystyki, aby ukazać panoramę Kościoła w świecie.
     Na dzień 31 grudnia 2014 r. liczba ludności wynosiła 7 160 739 000 – ze wzrostem o 66 941 000 względem roku poprzedniego. Wzrost dotyczył ponownie wszystkich kontynentów, za wyjątkiem Europy. Najmocniejszy wzrost dotyczył Azji (+ 37 349 000) i Afryki (+ 23 000 000), a następnie Ameryki (+ 8 657 000) i Oceanii (+ 649 000). W Europie natomiast liczba ludności spadła (- 2 714 000).

     Na ten sam dzień 31 grudnia 2014 r. liczba katolików wynosiła 1 272 281 000 – ze wzrostem o 18 355 000 względem roku poprzedniego. Wzrost dotyczył wszystkich kontynentów za wyjątkiem Europy. Największy nastąpił, tak jak w minionym roku, w Afryce (+ 8 535 000) i w Ameryce (+ 6 642 000), a następnie w Azji (+ 3 027 000) i Oceanii (+ 208 000). W Europie natomiast liczba katolików zmalała o 57 000.
     Procentowo liczba katolików wzrosła o 0,09% i wyniosła 17,77% ogółu ludności. Jeśli chodzi o poszczególne kontynenty, to odnotowano wzrost w Afryce (+ 0,38%), w Ameryce (+ 0,12%), w Azji (+ 0,05%), w Europie (+ 0,14%) i w Oceanii (+ 0,09%).

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna