Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Pracujący w duszpasterstwie zamordowani w 2015 r.

 

   Według informacji zebranych przez Agencję Fides, w ciągu roku 2015 zostały zabite 22 osoby pracujące w duszpasterstwie. Od roku 2000 do 2015 r. zabito 396 osób pracujących w duszpasterstwie, w tym 5 biskupów.

   W roku 2015 gwałtowną śmiercią zginęło 13 kapłanów, 4 siostry zakonne i 5 osób świeckich. Według podziału na kontynenty: 8 osób pracujących w duszpasterstwie zostało zabitych w Ameryce (7 kapłanów i 1 siostra zakonna), 7 w Azji (1 kapłan, 2 siostry zakonne i 4 osoby świeckie), 5 w Afryce (3 kapłanów, 1 siostra zakonna i 1 osoba świecka) oraz 2 kapłanów w Europie.

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna