Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Pracujący w duszpasterstwie zamordowani w 2014 r.

 

   Na podstawie informacji zebranych przez Agencję Fides w ciągu roku 2014 zostało zabitych 26 osób pracujących w duszpasterstwie. Szósty rok z kolei najwyższa liczba zabójstw osób pracujących w duszpasterstwie została odnotowana w Ameryce. W ciągu ostatnich dziesięciu lat (2004-2013) zabito 230 osób pracujących w duszpasterstwie, w tym 3 biskupów.

   W roku 2014 gwałtowną śmiercią zginęło 17 kapłanów, 1 brat zakonny, 6 sióstr zakonnych,1 seminarzysta i 1 osoba świecka. Według podziału na kontynenty: 14 osób pracujących w duszpasterstwie zostało zabitych w Ameryce (12 kapłanów, 1 brat zakonny i 1 seminarzysta), 7 w Afryce (2 kapłanów i 5 sióstr zakonnych), 2 w Azji (1 kapłan i 1 siostra zakonna), 2 w Oceanii (1 kapłan i 1 osoba świecka), a 1 kapłan został zabity w Europie.

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna