Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Pracujący w duszpasterstwie zamordowani w 2013 r.

 

   Na podstawie informacji zebranych przez Agencję Fides w ciągu roku 2013 zostały zabite 22 osoby pracujące w duszpasterstwie – w większości kapłani – czyli prawie dwa razy więcej w porównaniu z rokiem 2012, kiedy to odnotowano 13 zabitych. W nocy z 31 grudnia 2013 r. na 1 stycznia 2014 r. został zabity ks. Eric Freed, proboszcz w Eureka, w Kalifornii. Policja prowadzi obecnie śledztwo celem ustalenia przyczyn i okoliczności zabójstwa. Piąty rok z kolei najwyższa liczba zabójstw osób pracujących w duszpasterstwie została odnotowana w Ameryce Łacińskiej, a Kolumbia zajmuje pierwsze miejsce w tym zestawieniu.

   W roku 2013 gwałtowną śmiercią zginęło 19 kapłanów, 1 siostra zakonna i 2 osoby świeckie. Według podziału na kontynenty 15 kapłanów zostało zabitych w Ameryce (7 w Kolumbii, 4 w Meksyku, 1 w Brazylii, 1 w Wenezueli, 1 w Panamie i 1 na Haiti). W Afryce: 1 kapłan został zabity w Tanzanii, 1 siostra zakonna na Madagaskarze i 1 osoba świecka w Nigerii. W Azji zginęły trzy osoby pracujące w duszpasterstwie: dwóch kapłanów, jeden w Indiach, a drugi w Syrii oraz jedna osoba świecka na Filipinach. W końcu w Europie został zabity jeden ksiądz we Włoszech.

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna