Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Pracujący w duszpasterstwie zamordowani w 2012 r.

 

   Po raz kolejny Agencja Fides publikuje listę pracujących w duszpasterstwie, którzy zostali zamordowani w czasie ostatniego roku. Zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami, w roku 2012 zostało zamordowanych 12 osób pracujących w duszpasterstwie: 10 kapłanów, 1 siostra zakonna i 1 osoba świecka.

   Czwarty rok z kolei na pierwszym miejscu pod względem liczby zabitych duszpasterzy znajduje się Ameryka, gdzie zginęło 6 kapłanów. Następnie są Afryka, gdzie zamordowano 3 kapłanów i 1 siostrę zakonną, oraz Azja, gdzie śmierć poniósł 1 kapłan i 1 osoba świecka.

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna