Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Ojciec Simplisio Manyika O.Carm, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Zimbabwe, opowiedział o trudnej sytuacji związanej z koronawirusem w jego kraju. 

„Zimbabwe to kraj rolniczy w południowej części kontynentu afrykańskiego. Liczy prawie 15 mln mieszkańców. W latach 2018/2019 dotknęła go niszczycielska susza, która spowodowała niewyobrażalne cierpienia ludności żyjącej głównie z rolnictwa. W marcu 2019 r. kraj nawiedził również niszczycielski cyklon Idai, powodując wysiedlenie tysięcy ludzi. Plony pól, prawie gotowe do zbioru, zostały całkowicie zniszczone” – tymi słowami o. Simplisio Manyika, O.Carm, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Zimbabwe, rozpoczął opis sytuacji w swoim kraju dla Agencji Fides. Kiedy mieszkańcy powoli zaczęli wracać do normalności, pojawiła się pandemia koronawirusa.

Pojawienie się Covid-19 było szokiem dla naszych placówek opieki zdrowotnej. Ich zamknięcie przyniosło jeszcze więcej cierpienia ludziom ubogim”, zauważył ks. Simplisio. Podkreślił, że zamykanie kościołów pozbawiło wiernych pokarmu duchowego właśnie wtedy, gdy tego najbardziej potrzebowali. Ponadto parafie i diecezje, które funkcjonują dzięki ofiarom, nie mają już żadnych środków. Z powodu wprowadzonych obostrzeń sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu – rolnicy nie mogą sprzedawać swoich produktów, handlarze nie mają źródeł dochodu, a wielu mieszkańców wiosek, którzy pracowali za granicą i przysyłali swoje zarobki do ojczyzny, zostało zmuszonych do powrotu.

„W tym kontekście Kościół w Zimbabwe zwrócił się do kilku organizacji międzynarodowych o pomoc w sprostaniu wyzwaniom stawianym przez Covid-19. Wsparcie otrzymał między innymi ze specjalnego funduszu Papieskich Dzieł Misyjnych dla krajów misyjnych dotkniętych epidemią koronawirusa” – powiedział o. Simplicio, wyjaśniając, że część środków zostanie wykorzystana na zapobieganie pandemii Covid-19 za pośrednictwem Komisji Zdrowia obecnej w każdej diecezji. Natomiast pozostała część posłuży do nakarmienia głodnych, którzy z dnia na dzień przybywa.

„Pewne inicjatywy zostały podjęte przez Komisję Edukacji Katolickiej, która dostarcza szkołom pojemniki z wodą dla utrzymania higieny, a także termometry do mierzenia temperatury. Komisja Zdrowia instruuje katolicki personel medyczny o odpowiednich sposobach reagowania na pandemię, zapewniając im środki ochrony osobistej. Również Caritas Zimbabwe podróżuje po kraju i przekazuje pomoc żywnościową potrzebującym”.

Dyrektor krajowy PDM w Zimbabwe przytoczył pewne znaczące wydarzenie. „Otóż niedawno Kościół rozdawał paczki żywnościowe w jednej z najbiedniejszych parafii diecezji Harare. Dystrybucja miała miejsce w kościele parafialnym, ale objęła ludzi różnych wyznań. Żywność wystarczającą na trzy miesiące przydzielono osiemdziesięciu rodzinom. Wszyscy mogli się przekonać, że Kościół katolicki nikogo nie dyskryminuje. Przywódcy polityczni wyrazili swą wdzięczności. Jeden z polityków, choć sam nie jest katolikiem, zachęcił wszystkich do czerpania wzorców «od Matki Kościoła». To tylko prosty przykład na to, że miłość i ewangelizacja to dwie strony tego samego medalu".

Ojciec Simplicio podkreślił jeszcze, że dzięki otrzymanym środkom diecezje choć na chwilę mogą odetchnąć z ulgą, a pomoc z Funduszu Nadzwyczajnego PDM „otworzyła oczy ludziom, którzy teraz rozumieją, jak ważne jest dzielenie się tym, co się posiada, z tymi, którzy mają jeszcze mniej". W niektórych diecezjach rozpoczęto realizację programu pomiędzy parafiami miejskimi a biednymi parafiami wiejskimi. Parafie miejskie zbierają żywność i środki finansowe, a następnie wysyłają to do swoich bliźniaczych parafii wiejskich. „Otrzymany przez nas fundusz ratunkowy pomoże złagodzić cierpienie ubogich w Zimbabwe”, podsumował dyrektor krajowy PDM.

as/pdm/SL/Agenzia Fides

Fot. Pixabay.com/Zimbabwe

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna