Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Komisja Episkopatu Polski ds. Misji kolejny raz przyznała osobom i instytucjom zasłużonym dla misyjnego dzieła Kościoła medale „Benemerenti in Opere Evangelizationis”. Uroczysta gala odbyła się 23 października 2019 r. w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej na Krakowskim Przedmieściu 66 w Warszawie.
Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis”, ustanowiony przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji, przyznawany jest w czterech kategoriach: za zasługi w dziele misyjnym; za pomoc modlitewną i duchową misjom; za pomoc materialną i finansową misjom oraz za informację medialną. W każdej z tych kategorii nagroda została wręczona trzem osobom bądź instytucjom.
W tym roku Kapituła Medalu nagrodziła w kategorii za informację medialną dwumiesięcznik Papieskich Dzieł Misyjnych „Misje Dzisiaj”. Czasopismo, wydawane przez Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce, informuje o misjach prowadzonych przez wszystkich misjonarzy.
Medalem „Benemerenti in Opere Evangelizationis” uhonorowane zostały także trzy osoby współpracujące z centralą Papieskich Dzieł Misyjnych.
W kategorii „pomoc modlitewna i duchowa misjom” medal otrzymała p. Renata Przewoźnik, świecka moderatorka Żywego Różańca w diec. drohiczyńskiej, która od wielu lat popularyzuje sł. Bożą Paulinę Jaricot, założycielkę Dzieła Rozkrzewiania Wiary oraz Żywego Różańca. Zaproponowała też modlitwę w intencji beatyfikacji Pauliny Jaricot każdego 9 dnia miesiąca. Współorganizuje diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca, w czasie której jest zawsze akcent misyjnej modlitwy i wsparcia misjonarzy.

Drugą nagrodzoną osobą jest s. Dorota Ostolska ze Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi, katechetka i animatorka misyjna, która została wyróżniona medalem w kategorii „pomoc materialna i finansowa misjom”. Jest inicjatorką i moderatorką Kolędników Misyjnych w szkołach i parafiach diec. warszawsko-praskiej (Okuniew) i archidiec. lubelskiej (Łęczna). Zasłużona dla Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, znana z ofiarności materialnej (Kolędnicy Misyjni, Dzieci Komunijne Dzieciom Misji, kiermasze i inne przedsięwzięcia).

Angażuje się w redakcję materiałów PDMD, spotkania formacyjne, prelekcje, kongresy i konkursy. Od 2005 r. współpracuje z sekretariatem krajowym PDMD poprzez działalność w animacji misyjnej w parafii i szkole, na szczeblu diecezjalnym i krajowym oraz poprzez działalność literacką i medialną. Jest autorką scenariuszy katechez, inscenizacji, programów szkoleniowych dla katechetów oraz współautorką materiałów formacyjnych PDMD. Publikuje artykuły poświęcone misjom w prasie lokalnej i krajowej. Z udziałem przygotowanych przez nią dzieci zrealizowano wiele audycji radiowych oraz spot filmowy promujący akcję „Dzieci Komunijne Dzieciom Misji”.
Pani Magdalena Gronek, dziennikarz „Radia Warszawa”, otrzymała medal w kategorii „informacja medialna”. Pani Magdalena od 15 lat przygotowuje i prowadzi comiesięczny magazyn misyjny Papieskich Dzieł Misyjnych na antenie Radia Maryja.

Medal za zasługi w dziele misyjnym otrzymała także pani Elżbieta Wryk, misjonarka świecka w Republice Środkowoafrykańskiej i Kamerunie, która pracowała w latach 1990-1996 oraz 2004-2007 w Papieskich Dziełach Misyjnych.
„Każdy ochrzczony ma swoją misję w misji Kościoła. Papieskie Dzieła Misyjne, a szczególnie „Misje Dzisiaj” mają za zadanie, aby wierni, przyjaciele Kościoła tę misję w sobie odkrywali. Bardzo dziękuję za docenienie i zauważenie naszej pracy wydawniczej i dziękuję wszystkim, którzy z wielką determinacją i ofiarnością wspierają tę naszą działalność edytorską” – powiedział podczas gali ks. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy PDM i redaktor naczelny czasopisma.

Galę uświetnił występ chóru i orkiestry Palmarito (Indianie Guarani z Boliwii) pod dyr. o. prof. Piotra Nawrota SVD, który otrzymał medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis”.
Medal został ustanowiony w 2017 r. przez przewodniczącego Komisji KEP ds. Misji bpa Jerzego Mazura z okazji świętowania przez Komisję złotego jubileuszu działalności.
Pierwsza Kapituła Medalu odbyła się 15 września 2018 r. w Centrum Formacji Misyjnej. Na jej przewodniczącego wybrano bpa Jana Piotrowskiego, a na sekretarza ks. Zbigniewa Sobolewskiego.
mk/pdm

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna