Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

11 kwietnia 2019 r. w Sulejówku k. Warszawy odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia Sinicum im. Michała Boyma.
Uczestnicy zebrania, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami rocznymi, wysłuchali wykładu o. Zbigniewa Wesołowskiego SVD – sinologa i byłego misjonarza na Tajwanie, a obecnie redaktora naczelnego „Monumenta Serica” (międzynarodowe czasopismo sinologiczne wydawane w SanktAugustin w Niemczech) – na temat przesłania papieża Franciszka do katolików chińskich i Kościoła powszechnego. Przesłanie nawiązuje do Tymczasowego Porozumienia Chińskiej Republiki Ludowej z Stolicą Apostolską, które zostało zawarte 22 września 2018 r. w Pekinie. Prelegent zaznaczył, że istotą przesłania jest apel papieża Franciszka do chińskiej młodzieży, aby otworzyła się na moc Ducha Świętego w celu przezwyciężenia osobistych uprzedzeń i konfliktów między wspólnotami, aby mogło dojść do autentycznego spotkania wewnątrz jednoczącego się Kościoła. O. Wesołowski wyraził nadzieję, że podpisane porozumienie między Watykanem a rządem w Chinach jest krokiem w kierunku uzyskania przez Kościół w Państwie Środka swobody działania, mimo nasilających się obecnie restrykcji rządu wobec Kościoła. Zaapelował też, by Kościół w Polsce nie zapominał o konieczności modlitwy i pomocy katolikom w Chinach.

Podczas zebrania prezes Sinicum o. Jacek Gniadek SVD zaprezentował najnowszy numer kwartalnika „Chiny Dzisiaj”, który ukazuje się w języku polskim po dwuletniej przerwie.
Zachęcił też do włączenia się w obchody Światowego Dnia Modlitw za Kościół w Chinach, które odbędą się w Warszawie 24 maja, w liturgiczne święto Matki Bożej z Sheshan, w bazylice Świętego Krzyża, gdzie zostanie odprawiona uroczysta Msza św. Po niej świadectwa wygłoszą misjonarze i chińscy katolicy. Światowy Dzień Modlitw za Kościół w Chinach ustanowił Benedykt XVIw 2007 roku.

Prezes Sinicum zapowiedział także sympozjum o patronie Stowarzyszenia – zasłużonym polskim misjonarzu w Chinach o. Michale Boymie. Odbędzie się ono w ramach Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, pod koniec października br. na UKSW.

Wiceprezes Stowarzyszenia s. Aleksandra Huf poinformowała o kursie formacyjnym dla sióstr z różnych zgromadzeń zakonnych działających w Chinach, który odbędzie się w Starej Wsi w województwie podkarpackim w dniach od 24 sierpnia do 2 października br. S. Aleksandra poprosiła także o otoczenie modlitwą dwojga chińskich dzieci, które przygotowują się w parafii św. Jadwigi w Warszawie do przyjęcia wkrótce chrztu św.

Spotkanie zakończyło się Mszą św., której przewodniczył ks. Jan ShiXiaowang, studiujący od czterech lat w Polsce na zaproszenie Sinicum.

Stowarzyszenie Sinicum im. Michała Boyma SJpowstało w 2011 roku. Jego celem jest promowanie postaw solidarności z Kościołem w Chinach. Zrzesza ono zarówno osoby duchowne, jak i świeckie, także Chińczyków przebywających w Polsce.

mk/pdm

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna