Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Spotkanie duszpasterstwa misyjnego w Opolu

W dniu 30 marca 2019 r. w nyskiej katedrze odbyło się spotkanie zorganizowane przez Duszpasterstwo Misyjne Diecezji Opolskiej. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., której przewodniczyli ks. Stanisław Klein i ks. Grzegorz Sonnek – nowo wybrany dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych diecezji opolskiej. Czytania mszalne prowadził kleryk z Togo Romuald Mozou, który od października 2018 r. jest w naszej diecezji i w Raciborzu uczy się języka polskiego, a od października 2019 r. podejmie dalszą część studiów w opolskim seminarium.

Następna część spotkania odbyła się w sali św. Jadwigi. Wzięli w niej udział członkowie kół misyjnych i PUM z Grodkowa, Nysy i Jarnołtówka. Kleryk Romuald Mozou podziękował pani Barbarze Uszko-Dudzińskiej – konsultorowi Komisji Episkopatu Polski ds. Misji – za przygotowanie francuskojęzyczne.

Spotkanie ubogaciło nas wszystkich wymianą doświadczeń misyjnych.

hd/Opole

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna