Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Katecheci świeccy z diec. sandomierskiej w dniach od 29 do 31 marca br. przeżywali swoje rekolekcje. Na zaproszenie sandomierskiego Wydziału Katechetycznego i dyrektora diecezjalnego PDM ks. Daniela Korycińskiego poprowadził je ks. dr Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA, oraz s. Monika Juszka RMI z Papieskich Dzieł Misyjnych.

„Celem naszych wyjazdów rekolekcyjnych jest stworzenie atmosfery otwartości i współpracy” – powiedział ks. Maciej Będziński. – Większość z 70 katechetów, którzy uczestniczyli w rekolekcjach, podkreślało, że chce działać na rzecz misji, tylko często brak im odwagi”.

Katecheci są zaangażowani nie tylko w pracę w szkole, ale też w duszpasterstwo parafialne. W tej swojej działalności borykają się jednak z brakiem wiedzy na temat współpracy misyjnej.
Papieskie Dzieła Misyjne pragną ich otworzyć na działanie Ducha Świętego, który jest podmiotem misji. Pragną również rozkochać katechetów w słowie Bożym i Eucharystii, aby posłać ich jako świadomych, odważnych i pełnych Ducha apostołów. W ten sposób będą mogli dawać świadectwo życia w miejscach, gdzie pracują.

„Jeszcze raz dziękuję za świadectwo życia Ewangelią. Życzyć wam zdrowia to zbyt banalne. Właściwsze będą słowa św. Pawła: Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2, 20) – napisał Ryszard, dziękując prowadzącym za rekolekcje.

mb/PDM

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna