Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Uroczystość Objawienia Pańskiego jest także obchodzona jako Światowy Dzień Misyjny Dzieci. Święto patronalne Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Został ustanowiony przez papieża Piusa XII w 1950 roku.

Papież Franciszek na Aniele Pańskim 6 stycznia 2018 r. przypomniał, że: "Objawienie Pańskie jest także Dniem Misyjnym, który zaprasza dzieci - misjonarzy do przyswojenia sobie spojrzenia Jezusa, aby On stał się cennym przewodnikiem ich zaangażowania modlitewnego, braterstwa i dzielenie się z najbardziej potrzebującymi rówieśnikami".

Wszystkim dzieciom pomagającym rówieśnikom z całego świata życzymy pięknego świętowania oraz otaczamy modlitwą!

Więcej informacji

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna