Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Drodzy Przyjaciele Misji, oddajemy do Waszych rąk pierwszy numer „Misji Dzisiaj” 2019 r. Wchodząc w nowy rok kalendarzowy, rozpoczynamy przygotowania do wielkiego i niezwykle ważnego wydarzenia. Będziemy je przeżywać jesienią, w październiku, obchodząc Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Papież Franciszek zapowiadając to wydarzenie, napisał: „Bądźmy we wszystkich regionach ziemi w «permanentnym stanie misji»”.

W tej też perspektywie pragniemy usytuować kolejne numery „Misji Dzisiaj”. Chcemy wraz z Wami przez następne miesiące przygotowywać się do tego wielkiego misyjnego święta. A inspiracją niech będzie hasło tego miesiąca: „Ochrzczeni i posłani” oraz temat pierwszego numeru „Misji Dzisiaj”: Spotkanie z Jezusem…

W numerze można dowiedzieć się, jak wyglądały spotkania ludzi – zarówno duchownych, jak i świeckich – z Jezusem, które zrodziły powołanie misyjne w najmniej spodziewanych chwilach ich życia i na różnych kontynentach.

Kupując czasopismo, wspierasz misje!

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna