Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

"Wchodzimy w Nowy Rok 2019. Towarzyszy nam hasło roku duszpasterskiego <<W mocy Bożego Ducha>>. Życzę, aby każdy dzień Nowego Roku był okazją do wsłuchiwania się w głos i natchnienia Ducha Świętego i aby dzięki pomocy Ducha Świętego każdego dnia odkrywać czego Bóg od nas oczekuje. Niech każdy dzień będzie dla nas dniem szczęśliwym. Niech ta radość objawi się w sposób szczególny w miesiącu październiku, kiedy będziemy wszyscy razem, w łączności z Ojcem Świętym przeżywać Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Niech to będzie wielkie święto Kościoła i misji" - ks. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy PDM.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna