Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Drodzy Przyjaciele Misji!

Tajemnica Bożego Narodzenia napełnia nas pokojem i nadzieją, a jednocześnie na nowo fascynuje miłością Boga do człowieka, której najpełniejszym wyrazem stało się przyjście na świat Jezusa Chrystusa. 

Życzymy, aby spotkanie ze Zbawicielem przyniosło radość i umocniło zaufanie w Jego miłosierdzie. Niech pozwoli także z entuzjazmem głosić Dobrą Nowinę.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna