Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

20 listopada br. w Gietrzwałdzie odbyło się 13 ogólnopolskie spotkanie moderatorów Żywego Różańca, w którym udział wzięło 25 osób.

Podczas spotkania podsumowano tegoroczną pielgrzymkę róż różańcowych na Jasną Górę oraz zaplanowano przyszłoroczną, która odbędzie się w dniach od 31 maja do 1 czerwca 2019 roku. Będzie to już siódma ogólnopolska pielgrzymka Żywego Różańca, tym razem poświęcona osobie Pauliny Jaricot.

Podczas obrad rozmawiano o tym, w jaki sposób Wielka Nowenna z okazji 200 lat istnienia Żywego Różańca ma być propagowana w parafiach i diecezjach, aby róże różańcowe mogły się dobrze przygotować do tego wydarzenia.

Ks. dr Maciej Będziński, sekretarz PDRW i PDPA, podsumował akcję Żywy Różaniec dla Misji oraz zaprezentował nowe projekty. W 2019 roku środki zebrane w ramach tej akcji zostaną przeznaczone na budowę dwóch kaplic w Czadzie. Diecezjalni moderatorzy dowiedzieli się również o planach związanych z przebiegiem Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, którym papież Franciszek ogłosił październik 2019 roku.

Nową inicjatywą Stowarzyszenia jest opracowanie modlitewnika dla Żywego Różańca, którego wersję studyjną przedstawił ks. Stanisław Szczepaniec, moderator z Krakowa.

Różaniec w obiegowej opinii jest często postrzegany jako modlitwa ludzi w podeszłym wieku. Dlatego Stowarzyszenie Żywy Różaniec pragnie przygotować i rozpropagować materiały dla młodszego pokolenia, które pomogą dostrzec różaniec jako modlitwę dla wszystkich – tak jak chciała założycielka Żywego Różańca Paulina Jaricot.

Ważnym punktem spotkania był wybór kandydatów na ogólnopolskiego moderatora Żywego Różańca. Dotychczasowy, ks. Szymon Mucha, kończy drugą kadencję.

„Przypomnij wszystkim zebranym moderatorom, że Żywy Różaniec powstał jako pomoc dla misji” – powiedział ks. bp Jan Piotrowski, wieloletni dyrektor PDM w Polsce, w rozmowie z ks. Maciejem Będzińskim.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna