Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Trwa wizyta księdza Tomasza Atłasa, dyrektora krajowego PDM, na Łotwie. W Rydze ks. Atłas spotkał się z ks. abpem Zbigniewem Stankiewiczem.
Celem spotkania jest zbadanie możliwości utworzenia na Litwie, Łotwie i w Estonii struktur Papieskich Dzieł Misyjnych.
Ks. prał. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych, otrzymał to zadanie z Watykanu. Powierzył mu je ks. abp Giampietro Dal Toso, sekretarz pomocniczy Kongregacji Ewangelizacji Narodów, a zarazem przewodniczący Papieskich Dzieł Misyjnych.
Misja ta zakłada szereg spotkań z episkopatami tych bałtyckich krajów oraz z nuncjuszem apostolskim odpowiedzialnym za te trzy państwa.

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna