Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Po rocznej chorobie w dniu 7 września br. zmarł w Madrycie ks. Anastasio Gil García, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Hiszpanii. Ksiądz Anastasio urodził się 11 stycznia 1946 r. Veganzones (Segovia). W wieku 24 lat otrzymał święcenia kapłańskie w diecezji Segovia. Trzynaście lat później został inkardynowany do archidiecezji Madrytu. Tytuł magistra teologii uzyskał na Uniwersytecie w Comillas w roku 1970, a w 1972 dyplom z psychologii edukacji. Stopień doktorski z teologii otrzymał na Uniwersytecie Nawarry w 1981 r.
W roku 1999 został mianowany dyrektorem sekretariatu Komisji Episkopatu ds. Misji i współpracy między Kościołami Konferencji Episkopatu Hiszpanii, a w 2011 dyrektorem krajowym Papieskich Dzieł Misyjnych. Pięć lat później funkcję tę przedłużono mu na następną kadencję, którą pełnił do końca życia, pomimo choroby. Ksiądz Anastasio Gil wniósł szczególny wkład w stałą formację misjonarzy w ramach kursów i seminariów organizowanych przez Międzynarodowe Centrum Animacji Misyjnej CIAM. Odwiedzał diecezjalne ośrodki misyjne, podkreślając znaczenie świadomości misyjnej i kościelnej komunii.

Agencja Fides 07/09/2018

Fot. https://www.omp.es

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna