Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     „Maryja jest pierwszą Misjonarką” – przypomniał kard. Fernando Filoni, prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów, podczas swojej pielgrzymki na Jasną Górę. Pragnął tam zawierzyć Matce Bożej wszystkie misyjne sprawy Kościoła.

     Kardynał Filoni odwiedził sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze, by zawierzyć Maryi sprawy Kościoła, za które jest odpowiedzialny. Jest bowiem głęboko przekonany o Jej obecności w tym miejscu. „Mój pobyt tutaj ma pewną wizję. Będąc odpowiedzialnym za misje na całym świecie, stawiam sobie pytania, jak Maryja może towarzyszyć misjonarzom i opiekować się misjami i w jaki sposób może pomagać misjom na całym świecie? A przecież Ona jest pierwszą Misjonarką. To Ona zaniosła Jezusa do Elżbiety. I tak jak kiedyś do Elżbiety, tak teraz niesie Go wszystkim innym” – powiedział kardynał.
Podkreślił również, że ewangelizacja świata, tak bardzo upragniona i popularyzowana przez papieża Franciszka, nie może się odbywać bez Maryi. Zachęcał więc, abyśmy nieustannie  zwracali się do Niej, bo Ona jest naszą Matką.

     Kardynał Filoni przewodniczył Mszy Świętej w Kaplicy Matki Bożej. „Było to przeżycie bardzo głębokie, bo wiemy, że Maryja zawsze prowadzi do Jezusa Chrystusa, jest jak gdyby bramą do Jezusa dla wszystkich” – powiedział. Przypomniał też, że „na krzyżu Pan Jezus powierzył Matkę Bożą Janowi i Jan wziął Ją do swojego domu, stąd Maryja jest Tą, która nam towarzyszy nieustannie. Jan reprezentuje ludzkość, dlatego my nieustannie powracamy do Niej, bo wiemy, że Ona jest naszą Matką i nam towarzyszy”.

     „Jasna Góra jest najważniejszym punktem mojego pobytu. Potem jeszcze będą inne miejsca, które chcę zwiedzić, m.in. Kraków” – powiedział kard. Fernando Filoni.

     Kongregacja Ewangelizacji Narodów stanowi narzędzie papieża i Stolicy Apostolskiej w koordynowaniu działalności na terenach misyjnych oraz współpracy na rzecz misji. Wspiera formację duchowieństwa i hierarchii kościelnej oraz zakładanie nowych instytutów misyjnych na terenach misyjnych, a także wspiera misje materialnie.

Za ekai.pl

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna