Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     1 lipca 2018 r. o. Tadeusz Jan Nowak OMI został mianowany sekretarzem generalnym Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary na pięcioletnią kadencję.

     O. Tadeusz Nowak OMI urodził się 1 listopada 1956 r. w Krakowie. W 1959 r. znalazł się na emigracji w Winnipeg, w kanadyjskiej prowincji Manitoba. W roku 1977 uzyskał licencjat nauk ścisłych w zakresie chemii na Uniwersytecie w Manitoba i wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. W 1984 r. złożył śluby wieczyste, otrzymał święcenia kapłańskie i magisterium z teologii. W latach 1984-1995 pracował w prowincji Ontario jako wikary i administrator parafii w Toronto oraz proboszcz parafii w Mississauga.
     W latach 1996-1999 był przełożonym Prowincji Wniebowzięcia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Kanadzie. Następnie przez rok studiował biblistykę w Jerozolimie. Po powrocie pracował kolejno jako dyrektor Domu Rekolekcyjnego Królowej Apostołów, rektor Wyższego Seminarium Duchownego OMI w Ottawie, dziekan studiów i wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym św. Augustyna w Toronto. Pogłębiał też wykształcenie w zakresie teologii biblijnej, uzyskując licencjat i odbywając studia doktoranckie na Uniwersytecie św. Pawła w Ottawie.
     W roku 2010 o. Tadeusz Nowak OMI rozpoczął posługę przy Stolicy Apostolskiej w Kongregacji Ewangelizacji Narodów. We wrześniu 2017 r. został sekretarzem generalnym ad interim Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. 1 lipca 2018 r. został mianowany – przez kard. Fernando Filoniego, prefekta Kongregacji Ewangelizacji Narodów – sekretarzem generalnym PDRW na pięcioletnią kadencję.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna