Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. Macieja Będzińskiego, sekretarza Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła, 25 czerwca br. rozpoczął się I stopień Szkoły Animatorów Misyjnych.

     W szkoleniu bierze udział 49 uczestników z 19 diecezji. Najliczniej reprezentowana jest diecezja włocławska, pelplińska i opolska. Wśród uczestników są osoby świeckie, księża, diakoni, klerycy i siostry zakonne.
     W pierwszym dniu animatorzy poznawali sposoby działania wolontariatu misyjnego, a dziś będą zapoznawać się z możliwościami zaangażowania dzieci w sprawy misji poprzez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci.
     „Jest dla mnie nowością to, że Papieskie Dzieła Misyjne mają tak rozległe struktury” – powiedział jeden z uczestników.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna