Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     7 czerwca 2018 r., we wspomnienie bł. męczenników z Pariacoto Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego, wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu przeżywała wyjątkowy dzień. Udało się bowiem sprowadzić relikwie tych błogosławionych, których koło misyjne WSD obrało za swoich patronów. Podczas uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył niedawny prezes koła misyjnego ks. Dawid Krawiec, relikwie zostały procesyjnie wprowadzone i adorowane. Homilię wygłosił ks. Łukasz Sołtysiak. Nie zabrakło też księży odpowiedzialnych za dzieło misyjne w naszej diecezji: ks. Ryszarda Półtoraka –dyrektora diecezjalnego Papieskich Dzieł Misyjnych oraz ks. Piotra Makowskiego – delegata ks. biskupa do spraw misji w diecezji elbląskiej, którzy zechcieli razem z nami świętować to niecodzienne wydarzenie.
     Przyjęcie relikwii tych męczenników było bardzo ważnym wydarzeniem dla całej wspólnoty. Postawa błogosławionych franciszkanów może stać się bowiem wzorem do naśladowania dla każdego człowieka, a szczególnie dla tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa lub to kapłaństwo już realizują. Błogosławieni Michał i Zbigniew są wzorem miłości Boga i wypływającej z niej miłości do bliźniego, miłości, która sprawia, że człowiek potrafi spalać się dla innego człowieka, miłości aż do oddania życia, miłości silniejszej niż śmierć.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna