Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     Na zakończenie Zgromadzenia Ogólnego Papieskich Dzieł Misyjnych, 1 czerwca br., jego uczestnicy zostali przyjęci przez papieża Franciszka. Dziękując za codzienną pracę PDM, Ojciec Święty podkreślił, jak ważnym wydarzeniem będzie Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny w październiku 2019 r. Wspomniał również, że PDM w codziennej aktywności winny czerpać z Dziejów Apostolskich, co pozwoli im ożywić i odnowić własny charyzmat i przeżyć prawdziwą misyjną przemianę. Powiedział m.in.: „Nawrócenie misyjne struktur Kościoła wymaga osobistej świętości i duchowej kreatywności. Trzeba zatem nie tylko odnowić to co stare, ale pozwolić Duchowi Świętemu, by stworzył coś nowego, bo to nie my tworzymy, lecz Duch Święty. Trzeba więc zrobić miejsce Duchowi Świętemu, pozwolić Mu stworzyć coś nowego i prosić, by wszystko odnowił. On bowiem jest Sprawcą misji, On jest Szefem Papieskich Dzieł Misyjnych. On a nie my”.
     Podczas osobistej rozmowy z Ojcem Świętym ks. prał. Tomasz Atłas poprosił o specjalne błogosławieństwo dla PDM w Polsce z okazji 25-lecia wydawnictwa PDM „Missio-Polonia”. „Błogosławię Was z radością” – powiedział papież Franciszek.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna