Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     W piątek, 1 czerwca bieżącego roku, przedstawiciele Papieskich Dzieł Misyjnych spotkali się z klerykami z Koła Misyjnego Międzydiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.
     Na zaproszenie ks. Michała Pabiańczyka, ojca duchownego w seminarium i opiekuna koła, seminarium odwiedzili s. Monika Juszka RMI, s. Agata Stańczuk PDDM oraz ks. Maciej Będziński. Rozmawiali z klerykami o działalności koła misyjnego, ks. Maciej opowiadał o niedawno odwiedzonych seminariach na Madagaskarze, a ks. Michał podzielił się swoim doświadczeniem wieloletniej misji w Zambii.
     Spotkanie odbyło się w niedawno powstałej salce misyjnej, utworzonej i wyposażonej przez kleryków. Ks. Michał zaprezentował wyjątkowy skarb – dziewiętnastowieczne wydanie „Misji Katolickich”. Nie zabrakło też dobrej kawy i ciasta.
     Następnego dnia klerycy pomagali na Jasnej Górze w czasie VI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego Różańca.
     Dziękujemy za wszelkie dobro i życzymy wiele Bożego błogosławieństwa i wytrwania w powołaniu!

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna