Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     Czasopismo „Omnis Terra”, jako organ wydawniczy watykańskiej Agencji Fides istnieje od 1961 r., wydawane najpierw w języku francuskim, a następnie również włoskim, hiszpańskim i angielskim. Na początku był to wewnętrzny biuletyn Międzynarodowego Sekretariatu Papieskiej Unii Misyjnej, a następnie, dzięki posoborowym przemianom i otwarciu Kościoła na sprawy misji, stał się pismem ogólnodostępnym, w którym poruszane są sprawy misji i misjonarzy.
     W 2016 r. czasowo zawieszono wydawanie „Omnis Terra”, aby teraz, w roku 2018, powrócić do jego publikacji, tym razem w formie internetowej. Jak pisze o. Fabrizio Meroni, dyrektor Agencji Fides i redaktor naczelny „Omnis Terra”: „To czasopismo jest przestrzenią, która otwarta jest dla wszelkich analiz, komentarzy, refleksji i dogłębnych przemyśleń, które towarzyszą codziennym wiadomościom publikowanym przez Fides. Jest to nowa strona internetowa, na której jest mowa o misjach, misjonarzach oraz o głównych bohaterach misji, to znaczy o Kościołach lokalnych w całej ich złożoności. Jest to czasopismo o kulturze i misjach i dawno już przestało być pismem tylko dla specjalistów, dzisiaj stało się narzędziem rozpowszechniania najważniejszych wiadomości i tematów związanych z działalnością misyjną”.
     Idąc za zaproszeniem o. Fabrizio, również i my zachęcamy do czytania nowego „Omnis Terra”. Zapraszamy na stronę internetową: omnisterra.fides.org.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna