Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     5 maja w Kolczygłowach w diec. pelplińskiej już po raz piąty odbył się Kongres Różańcowy. Tegoroczny miał charakter misyjny. Uczestniczyli w nim członkowie Żywego Różańca z południowej części diecezji.

     W kościele pw. Chrystusa Króla w Kolczygłowach uczestników powitał miejscowy proboszcz ks. Paweł Młyński, który od I Kongresu Różańcowego wspiera ideę różańca misyjnego. Po Godzinkach ku czci Matki Bożej odbyło się nabożeństwo majowe, a następnie uczestnicy modlili się częścią chwalebną różańca.
     Po części modlitewnej i przerwie na posiłek uczestnicy Kongresu wysłuchali konferencji dyrektora Wydziału Duszpasterskiego, ks. dra Wojciecha Niemczewskiego, pt. „Duch i Oblubienica mówią przyjdź (Ap 22, 17)”. W konferencji została ukazana wzajemna relacja Ducha Świętego i Jego Oblubienicy, tej, która otworzyła się całkowicie na Jego działanie. Mówca porównał współpracę Maryi z Duchem Świętym do sytuacji tych, którzy odpowiadają na Boże wezwanie i współpracują z Duchem Świętym, wypraszając za przyczyną Jego Oblubienicy łaski potrzebne Kościołowi. Podkreślił, że wspólnoty różańcowe są tymi jednostkami, na które Kościół zawsze może liczyć.
     Przed Mszą św. pani Zofia Bacławska, założycielka 17 róż misyjnych w par. Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach, przedstawiła ideę różańca misyjnego. Ukazała możliwości przekształcenia dotychczasowych róż w misyjne róże. Opowiedziała o chojnickich różach misyjnych, które oprócz modlitwy ofiarują również konkretną pomoc materialną na rzecz misji: modlitwa i czyn to konkretne działania podejmowane dla szerzenia Ewangelii. Konkretnym działaniem jest również otoczenie opieką misjonarza i jego placówki.
     Ukoronowaniem Kongresu Różańcowego był uroczysta Eucharystia z misyjną oprawą liturgiczną. Członkowie róż Żywego Różańca Misyjnego w oryginalnych strojach kontynentalnych uczestniczyli w liturgii słowa i nieśli przygotowane dary. Homilię wygłosił ks. dr Wojciech Niemczewski. Mówił o roli róż różańcowych, które w zaciszu swoich domów na co dzień otaczają modlitwą dzieło ewangelizacji.
     Kongres był też okazją do nabycia literatury o tematyce misyjnej.

Andrzej Ortmann

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna