Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     14 maja 2018 r. w Sulejówku k. Warszawy odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia Sinicum im. Michała Boyma.
     Podczas zebrania wybrano nowego prezesa Stowarzyszenia. Został nim o. Jacek Gniadek SVD. Dotychczasowy prezes o. Antoni Koszorz SVD, założyciel Stowarzyszenia, został jego honorowym prezesem. Nowy prezes Stowarzyszenia jest dyrektorem Centrum Migranta Fu Shenfu, mającego siedzibę w Warszawie. Był misjonarzem w czterech państwach afrykańskich: Demokratycznej Republice Konga, Botswanie, Liberii i Zambii.
     Wiceprzewodnicząca Sinicum s. Aleksandra Huf SSpS podzieliła się wspomnieniami z pobytu w Polsce kolejnej grupy przełożonych zgromadzeń żeńskich z Chin. „Ich miesięczny pobyt formacyjny miał miejsce na przełomie czerwca i lipca ub.r. i był cennym doświadczeniem wzajemnej wymiany darów między Kościołami” – podkreśliła s. Aleksandra.
Ważną inicjatywą Stowarzyszenia są organizowanie od listopada 2017 r. comiesięczne Msze Święte w języku chińskim. W kościele pw. św. Jadwigi na warszawskim Żeraniu gromadzi się coraz liczniejsza grupa osób pochodzenia chińskiego. S. Aleksandra Huf poinformowała, że jedna osoba spośród nich wyraziła chęć przygotowania się do przyjęcia chrztu św.
     Uczestnicy zebrania mieli okazję wysłuchać świadectwa misjonarza ks. Jana Zwolskiego, który dwadzieścia lat posługiwał w Chinach kontynentalnych. Jego praca misyjna polegała nie tylko na posłudze duszpasterskiej, ale również na projektowaniu i budowie kościołów. Swoim doświadczeniem pobytu w chińskiej rodzinie podzieliło się małżeństwo państwa Krajewskich, którzy byli świadkami przyjęcia wiary chrześcijańskiej przez młodą Chinkę studiującą w Polsce.
     Zebranie zakończyło się Mszą Świętą pod przewodnictwem bp. Romualda Kamińskiego, ordynariusza diec. warszawsko-praskiej, który zachęcił do jeszcze większego zaangażowania w dzieło pomocy bliźnim w tym wielkim kraju, jakim są Chiny.
Do Stowarzyszenia przyjęto sześciu nowych członków: trzech werbistów, werbistkę, jezuitę oraz osobę świecką.
     Celem Stowarzyszenia Sinicum jest konsolidacja działań Polaków na rzecz Kościoła katolickiego w Chinach i promowanie postaw solidarności z narodem chińskim.

     Tegoroczne obchody Dnia Modlitw za Kościół w Chinach odbędą się w Warszawie 24 maja, w liturgiczne święto Matki Bożej z Sheshan, w bazylice Świętego Krzyża, gdzie zostanie odprawiona o godz. 18. uroczysta Msza Święta, po której wygłoszą świadectwa chińscy katolicy.

     Światowy Dzień Modlitw za Kościół w Chinach ustanowił Benedykt XVI w liście „Do biskupów, kapłanów, osób konsekrowanych, do wiernych Kościoła katolickiego w Chińskiej Republice Ludowej” z 27 maja 2007 roku.
mk/pdm

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna