Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     Na początku maja br. Agencja Informacyjna Fides podała, że kard. Fernando Filoni, prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów, upamiętnił znaczący wkład polskich kapłanów fideidonistów w ewangelizację Zambii. Z okazji 50. rocznicy ich obecności w tym kraju skierował specjalne przesłanie do ks. Krzysztofa Mroza, odpowiedzialnego za misjonarzy fideidonistów w Zambii. „Dwadzieścia diecezji w Polsce – napisał – zainspirowanych apelem papieża Piusa XII z encykliki Fidei donum wysłało do Zambii, począwszy od 1968 r., prawie stu kapłanów, którzy w znaczący sposób przyczynili się do założenia i wzrostu Kościoła lokalnego. Polscy kapłani fidei donum byli skutecznymi świadkami miłosiernej miłości Boga, zwłaszcza w ewangelizacji ubogich, głoszeniu Ewangelii i udzielaniu sakramentów”.
     Prefekt podkreślił, że wielu z nich było i nadal są „aktywnie zaangażowani w budowę nowych misji, w nauczanie w szkołach, w posługę administracji diecezjalnej i zarządzanie programami humanitarnymi”. Następnie zachęcił misjonarzy do „kontynuowania szlachetnej posługi duszpasterskiej i misyjnej”. Włączył się też w dziękczynienie Bogu „za obfite łaski i błogosławieństwa, które wylał na Zambię” poprzez ich misyjne działania pełne gorliwości. Życząc, aby ta „wspaniała wymiana darów między diecezjami Polski i Zambii mogła być kontynuowana”, kard. Filoni podsumował: „Niech te jubileuszowe obchody będą czasem wielkiej łaski dla polskich kapłanów fidei donum i ich diecezji pochodzenia oraz dla Kościołów lokalnych, którym posługują, i dla całego ludu Bożego w Zambii”.
     Pierwszym polskim księdzem fidei donum w tym kraju był ks. January Liberski z archidiecezji katowickiej, który przybył tam 24 marca 1968 r. Od tego czasu 91 innych kapłanów fidei donum z 20. diecezji opuściło Polskę i zaangażowało się w misyjny apostolat na zambijskiej ziemi. Dwunastu z nich – sześciu pochodzących z diecezji katowickiej, trzech z pelplińskiej oraz po jednym z płockiej, radomskiej i toruńskiej – nadal jest w Zambii.
     Pierwszym zaangażowaniem polskich misjonarzy fideidonistów była bezpośrednia działalność misyjna – głoszenie Ewangelii, zakładanie Kościoła, udzielanie sakramentów, organizacja działalności katechetycznej, prowadzenie małych wspólnot chrześcijańskich, pomoc chorym...
     Zaangażowali się ponadto w inne dziedziny misyjne, jak np. nauczanie w szkołach i seminariach, kierownictwo duchowe seminarzystów, budowę budynków dla nowych misji i realizację programów społecznych. Jeden z nich przetłumaczył Biblię na lokalny język cimambwe, opracował także słownik angielsko-cimambwe, a inni byli członkami różnych organizacji diecezjalnych.
     Wielu polskich misjonarzy dużą część swojego życia poświęciło ewangelizacji Zambii, niektórzy aż do śmierci w tym kraju. Najdłuższe doświadczenie misyjne miał ks. prał. Marcel Prawica z diecezji radomskiej. Do Zambii przybył w roku 1972. Czterdzieści jeden lat spędził w najbardziej odizolowanej wiejskiej parafii diecezji Kabwe. Do Polski powrócił z powodów zdrowotnych w 2017 r., kilka miesięcy przed śmiercią.

Agencja Informacyjna Fides 07/05/2018

Fot. ks. Tomasz Atłas

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna