Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     Dobrze jest po trudach roku szkolnego i katechetycznego zatrzymać się i odpocząć u stóp Pana ze słowami na ustach: Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie… Właśnie w ten sposób z modlitwą dziękczynienia rozpoczęliśmy wakacje. 27 czerwca 2017 r. przybyliśmy z różnych zakątków diecezji świdnickiej do klasztoru Sercanów Białych w Polanicy Zdroju. W tym szczególnym miejscu, w grupie 50 katechetów, przeżywaliśmy rekolekcje, które poprowadził ks. Tomasz Atłas, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.
     Zgodnie z przesłaniem trwającego roku duszpasterskiego: Idźcie i głoście, ksiądz rekolekcjonista poprzez głoszone konferencje oraz homilie pozwolił nam na nowo odkryć piękno i istotę misyjnej natury Kościoła, jak również rolę i zadania katechetów w głoszeniu innym Chrystusa.
     Poznaliśmy także wiele faktów i przeżyć z czasów misjonarskiej posługi ks. Tomasza w Republice Konga. Ze współczuciem słuchaliśmy o trudach misjonarskiej pracy, jak również podziwialiśmy głęboką wiarę i ufność pokładaną w Bogu oraz głód Eucharystii wśród kongijskich chrześcijan. Uświadomiliśmy sobie, iż możemy wiele nauczyć się od naszych afrykańskich braci.
     Sprawy misji oraz te, które nosimy w sercach, przedstawialiśmy naszemu Zbawicielowi podczas wspólnotowej i indywidualnej modlitwy. W tych chwilach szczególnie mocno czuliśmy się jednym Kościołem Chrystusa.
     Składając serdeczne podziękowania Księdzu Rekolekcjoniście za świadectwo głębokiej wiary oraz Ojcom Sercanom za życzliwość i gościnność, zapewniamy o naszym wsparciu modlitewnym.

Bóg zapłać!

W imieniu katechetów
Małgorzata Wawszczyk

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna