Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     W dniu 21 czerwca 2017 r. w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie odbędzie się sympozjum naukowe „Świeccy a misje”. Spotkanie organizuje Komisja Episkopatu Polski ds. Misji oraz Katedra Misjologii UKSW.
     W programie przewidziano referaty tematyczne oraz pracę w grupach. Na zakończenie sympozjum w katedrze warszawsko-praskiej o godzinie 18.00 sprawowana będzie Eucharystia pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
     Ze szczegółowym programem można zapoznać się na stronie Komisji Episkopatu Polski ds. Misji oraz Katedry Misjologii UKSW.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna