Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     W dniach od 5 do 7 czerwca br. odbył się w Rzymie kurs formacyjny dla nowych dyrektorów krajowych Papieskich Dzieł Misyjnych. W szkoleniu tym uczestniczyło 20 osób z różnych krajów świata, m.in. z Togo, Tajwanu, Sri Lanki, Słowenii, Malezji, Rwandy, Wielkiej Brytanii, Gwinei Równikowej, Ekwadoru, Egiptu, Kuby i Kanady. W ramach konferencji, wykładów i prezentacji uczestnicy zapoznali się z charyzmatem, organizacją, Statutem i znaczeniem Papieskich Dzieł Misyjnych. Mieli także możliwość szczegółowego poznania relacji dyrektora krajowego PDM do sekretariatów generalnych PDM, lokalnej konferencji episkopatu oraz zarys współpracy z dyrektorami diecezjalnymi. Znaczną część kursu poświęcono zagadnieniom animacji i współpracy misyjnej. Główny wykład na ten temat przeprowadził ks. prał. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy PDM z Polski. Nowo mianowani dyrektorzy krajowi PDM z dużym uznaniem przyjęli polskie działania w zakresie animacji, formacji i współpracy misyjnej. Wyrazili zainteresowanie „przeszczepieniem” pewnych inicjatyw na grunt własnej pracy animacyjnej (np. AdoMiS, Dzieci komunijne dzieciom misji). Osobiście przekonali się, jak ogromne znaczenie ma stała praca animacyjna realizowana w parafiach i szkołach, a także jak duże oddziaływanie mogą mieć profesjonalnie przygotowane materiały formacyjne.
     Kurs zakończył się przekazaniem praktycznych informacji na temat kryteriów i norm obowiązujących przy organizowaniu, przekazywaniu i weryfikowaniu pomocy dla „młodych Kościołów” za pośrednictwem Papieskich Dzieł Misyjnych.

 

Fot. Alex Proimos from Sydney, Australia

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna