Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     Kardynał Fernando Filoni, prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów, 29 maja 2017 r. wygłosił przemówienie do uczestników Zgromadzenia Ogólnego Papieskich Dzieł Misyjnych. Powiedział między innymi, że stulecie listu apostolskiego Maximum illud papieża Benedykta XV, ogłoszonego 30 listopada 1919 r., będzie okazją nie tylko do wspomnienia tego tekstu „tak istotnego dla misyjności całego Kościoła, ale przede wszystkim do ożywienia we wszystkich prawdziwego misyjnego nawrócenia i autentycznego rozeznania duszpasterskiego, aby wszyscy, wierni i pasterze, żyli w ciągłym stanie misji”. Dlatego miesiąc październik 2019 r. będzie „dla całego Kościoła miesiącem nadzwyczajnym, poświęconym modlitwie, miłosierdziu, katechezie i refleksji teologicznej na temat misji”.
     Uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego Papieskich Dzieł Misyjnych pracowali nad programem tego szczególnego miesiąca, który ma uwypuklić znaczenie codziennej działalności misyjnej PDM w animacji, formacji i współpracy. Zwrócono uwagę, że celebracje i wydarzenia tego miesiąca mają być przeżywane przede wszystkim na poziomie diecezji, a nie na poziomie kraju.

(za: Agencją Fides)

Fot. o. Mirosław Wołodko SVD

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna