Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     29 maja br. rozpoczęły się prace dorocznego Zgromadzenia Ogólnego Papieskich Dzieł Misyjnych w domu rekolekcyjnym Księży Salezjanów w Rzymie. Obrady otworzył abp Protase Rugambwa, sekretarz pomocniczy Kongregacji Ewangelizacji Narodów i przewodniczący Papieskich Dzieł Misyjnych. W Zgromadzeniu uczestniczą dyrektorzy krajowi PDM przybyli ze wszystkich kontynentów i sekretarze generalni czterech PDM.
     Pierwsze dwa dni, zwane duszpasterskimi, poświęcone zostały tematowi: „Misje w sercu wiary chrześcijańskiej”.
     Od 31 maja do 3 czerwca trwa natomiast sesja zwyczajna Zgromadzenia Ogólnego PDM. 31 maja sesja zaczęła się od pracy nad programem nadzwyczajnego miesiąca misyjnego 2019 i od prac w grupach na poziomie kontynentalnym poświęconych animacji misyjnej 2018. Po południu obrady dotyczyły strony internetowej PDM. Następnie uczestnicy udali się do Kolegium św. Piotra Apostoła, które w tym roku świętuje 70-lecie założenia, aby odprawić Eucharystię pod przewodnictwem kard. Fernando Filoniego, prefekta Kongregacji Ewangelizacji Narodów.
     W dniu 1 czerwca sekretarze generalni czterech PDM mają przedstawić raporty, prowizorium budżetowe oraz prośby o subsydia na zgłoszone projekty. Zabiorą zatem głos księża Ryszard Szmydki OMI – sekretarz generalny PDRW, Fernando Domingues MCCJ – sekretarz generalny PDPA, Fabrizio Meroni PIME – sekretarz generalny PUM oraz Baptistine Ralamboarison – sekretarz generalny PDMD. Po raportach będzie czas na wystąpienia uczestników, na dyskusję i przyjęcie projektów. Na końcu głos otrzyma ks. prał. Carlo Soldateschi, odpowiedzialny za administrację.
     W programie 2 czerwca przewidziano podsumowanie obrad przez abp. Protase Rugambwa. W dniu 3 czerwca uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego PDM zostaną przyjęci na audiencji przez papieża Franciszka.
(za: Agencją Fides)

fot. Alberto Luccaroni

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna