Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypowiedzi papieskie

Homilia Benedykta XVI na otwarcie Synodu Biskupów o nowej ewangelizacji

Homilia Benedykta XVI na początku Roku Wiary (fragment)

Homilia Benedykta XVI na zakończenie Synodu Biskupów o nowej ewangelizacji (fragment)

Homilia Benedykta XVI w czasie Mszy św. kanonizacyjnej 21.10.2012 r.

Katecheza Benedykta XVI z 28 listopada 2012 r.

Katecheza Jana Pawła II - Kościół misyjny z 19 IV 1995 r.

Katecheza Jana Pawła II - Powszechna misja Kościoła z 5 IV 1995 r.

Przemówienie Benedykta XVI na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana z 21 października 2014 r.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna