Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

 

 

Listy apostolskie

 

 

List apostolski papieża Benedykta XV „Maximum illud”

List apostolski papieża Benedykta XVI „Porta fidei”

List apostolski papieża Pawła VI „Graves et increscentes”

List apostolski papieża Piusa X „In apostolicum”

Motu proprio papieża Benedykta XV „Dei Providentis arcano”

Motu proprio papieża Piusa XI „Decessor noster”

Motu proprio papieża Piusa XI „Romanorum Pontificum”

Motu proprio papieża Piusa XI „Vix ad”

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna