Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

 

BŁ. PAWEŁ MANNA  100 rocznica 

założenia Papieskiej Unii 

 

Założenie Papieskiej Unii Misyjnej miało miejsce w Rzymie w 1916. Tym samym w tym roku obchodzimy 

100 rocznicę założenia tego dzieła. By przeżyć tę uroczystość w duchu misyjnym polecamy Nowennę 

do bł. Pawła Manny, założyciela i ojca Papieskiej Unii Misyjnej

 

 

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA

listopada

Za chrześcijan Azji, aby dając świadectwo Ewangelii, poprzez słowa i czyny, popierali dialog, pokój i wzajemne zrozumienie, szczególnie z członkami innych religii.

Informacja

Misyjne kazania, katechezy, media, dokumenty Kościoła…

Formacja

Misyjne modlitwy, rozważania, nabożeństwa…

Zjednoczenie

Jak możemy wspólnie pomóc misjom? Co się dzieje w naszych parafiach?

Dołącz do PUM

Warunki przynależności i deklaracja do pobrania.

 

 

SESJA MISJOLOGICZNA 

NA JASNEJ GÓRZE

 

 

REFERENTKI 

I REFERENCI 

MISYJNI

 

KLERYCKIE KOŁA
 MISYJNE