Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

"Dla ożywienia misyjnej animacji i współpracy Ojciec Święty posługuje się w sposób szczególny czterema Papieskimi Dziełami Misyjnymi". Cooperatio Missionalis, 3

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA

Sierpień

Za współczesnych artystów, aby ich dzieła, owoc ich talentu, pomagały nam wszystkim odkrywać piękno stworzenia.

Tegoroczne Zebranie Papieskich Dzieł Misyjnych oraz innych środowisk misyjnych odbędzie się w dniach 12-13 września 2017 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

 27 czerwca 2017 r. przybyliśmy z różnych zakątków diecezji świdnickiej do klasztoru Sercanów Białych w Polanicy Zdroju. W tym szczególnym miejscu, w grupie 50 katechetów, przeżywaliśmy rekolekcje, które poprowadził ks. Tomasz Atłas, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.

Ponad 100 polskich kapłanów diecezjalnych, zakonników, sióstr zakonnych i świeckich uczestniczyło w ogólnopolskim spotkaniu misjonarzy, które odbyło się w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie w dniach 19-22 czerwca 2017 r.

19 czerwca 2017 r. zmarł po długiej chorobie kard. Ivan Dias (81 lat), prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów w latach 2006-2011.

     W dniach od 5 do 7 czerwca br. odbył się w Rzymie kurs formacyjny dla nowych dyrektorów krajowych Papieskich Dzieł Misyjnych.

Jest już do nabycia Kalendarz misyjny 2018 z papieskimi intencjami modlitewnymi.

Miesiąc październik 2019 r. będzie „dla całego Kościoła miesiącem nadzwyczajnym, poświęconym modlitwie, miłosierdziu, katechezie i refleksji teologicznej na temat misji”.

29 maja br. rozpoczęły się prace dorocznego Zgromadzenia Ogólnego Papieskich Dzieł Misyjnych w domu rekolekcyjnym Księży Salezjanów w Rzymie.

Papieskie Dzieła Misyjne są powołane do budzenia misyjnej świadomości i zaangażowania na rzecz misji.

Nasz sklep

Archiwum

Do pobrania

 1. Papieskie intencje modlitewne 2017pobierz
 2. Komentarz do papieskiej intencji modlitewej na styczeń 2017 r.pobierz
 3. Komentarz do papieskiej intencji modlitewej na luty 2017 r.pobierz
 4. Komentarz do papieskiej intencji modlitewej na marzec 2017 r.pobierz
 5. Komentarz do papieskiej intencji modlitewnej na kwiecień 2017 r.pobierz
 6. Papieskie intencje modlitewne 2018pobierz
 7. Komentarz do papieskiej intencji modlitewnej na maj 2017 r.pobierz
 8. Komentarz do papieskiej intencji modlitewnej na czerwiec 2017 r.pobierz
 9. Komentarz do papieskiej intencji modlitewnej na lipiec 2017 r.pobierz
 10. Komentarz do papieskiej intencji modlitewnej na sierpień 2017 r.pobierz
 11. Komentarz do papieskiej intencji modlitewnej na wrzesień 2017 r.pobierz
 12. Komentarz do papieskiej intencji modlitewnej na październik 2017 r.pobierz