Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     Serdecznie zapraszamy na jesienne zebranie Papieskich Dzieł Misyjnych oraz innych środowisk misyjnych w Polsce. Odbędzie się ono w dniach od 4 do 5 września 2018 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie (ul. Świętej Barbary 41), a jego tematem przewodnim będą Przygotowania do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego.

Fot. Reytan/Wikimedia Commons

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna