Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

    Dzisiaj obchodzimy święto Cyryla (827-869) i Metodego (815-885). W 1980 r. papież Jan Paweł II ustanowił ich patronami Europy. To również święto patronalne w Centrum Formacji Misyjnej, gdzie misjonarze przygotowują się do swojej misyjnej posługi.

     Świętym braciom Cyrylowi i Metodemu słowiańska część Europy zawdzięcza przyjęcie chrześcijaństwa oraz jego zakorzenienie się w kulturze. Wraz z uczniami przetłumaczyli Biblię i pisma liturgiczne na język staro-cerkiewno-słowiański. Od św. Cyryla bierze swą nazwę alfabet zwany cyrylicą.
     Byli otwarci na kulturę i język ludów, do których się udawali, co często spotykało się z niezrozumieniem, ponieważ za języki liturgiczne uważano wówczas jedynie hebrajski, grecki i łaciński.
     Święci Cyryl i Metody są wzorem dla misjonarzy, którzy wyjeżdżając do różnych krajów, starają się przekazywać Dobrą Nowinę w poszanowaniu rodzimej kultury i zwyczajów.

Autor: Zahari Zograf/Wikimedia Commons

Fot. wprowadzające Viacheslav Galievskyi/Wikimedia Commons

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna