Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     W Święto Ofiarowania Pańskiego, czyli 2 lutego bieżącego roku, Wyższe Seminarium Duchowne diecezji pelplińskiej miało szczególny powód do radości. Tego dnia kolejni klerycy dołączyli do Papieskiej Unii Misyjnej, aby formować się w duchu misyjnym, szerzyć tego ducha pośród innych i wspierać misjonarzy swoją modlitwą i ofiarnym życiem.

     Tego też dnia nowym prezesem Kleryckiego Koła Misyjnego został alumn Patryk Wyka.

     Cieszymy się z Was, drodzy Bracia, i niech bł. Paweł Manna oręduje za Wami!

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna