Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

    W dniu 11 stycznia 2018 r. siedzibę Papieskich Dzieł Misyjnych w Warszawie odwiedził z kolędą ks. dr Jarosław Mrówczyński, zastępca sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Wizytę rozpoczęto śpiewem kolęd. Następnie ksiądz Mrówczyński poświęcił pomieszczenia poszczególnych sekretariatów krajowych PDM oraz Wydawnictwa Missio-Polonia. Podczas spotkania przy stole dzielono się doświadczeniami życia i pracy. Na koniec ks. Mrówczyński udzielił wszystkim duszpasterskiego błogosławieństwa na rozpoczynający się nowy rok pracy na rzecz misji.
mk/pdm

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna