Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     Papież Franciszek mianował biskupem diecezji Bouar w Republice Środkowoafrykańskiej, kapłana diecezji tarnowskiej ks. Mirosława Gucwę. Pracuje on w tym kraju od roku 1992, a od 2006 r. był wikariuszem generalnym diecezji Bouar. Jest pierwszym tarnowskim misjonarzem, który został biskupem w Afryce.
     „To człowiek, kapłan zawsze podejmujący działalność z wielkim poświęceniem i gorliwością. Z wiarą i oddaniem, a nawet z narażeniem własnego życia godził zwaśnione strony podczas rebelii w Republice Środkowoafrykańskiej” – powiedział o Biskupie nominacie bp Andrzej Jeż, ordynariusz diec. tarnowskiej.
     „Nominacja ta to wielka radość dla Kościoła tarnowskiego. Od kiedy ks. Mirosław został kapłanem zgłaszał dyspozycyjność do wyjazdu na misje. Jest oddany misjom. To prawdziwe powołanie misyjne. Podczas rebelii w RŚ ks. Gucwa był zaangażowany w przywrócenie pokoju a także uwolnienie z rąk rebeliantów ks. Mateusza Dziedzica” – podkreśla ks. Krzysztof Czermak, wikariusz biskupi ds. misji oraz dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych diec. tarnowskiej.
     „Biskupa nominata otaczamy modlitwą. To człowiek oddany Kościołowi. W stu procentach radosny, pogodny, dobry misjonarz. W trudnym czasie przyszło mu pełnić posługę misjonarza, bo podczas wojny, ale nigdy nie myślał o powrocie.”  – dodaje bp Leszek Leszkiewicz, biskup pomocniczy diec. tarnowskiej.

     Ks. Mirosław Gucwa urodził się 21 listopada 1963 r. w Pisarzowej. W tej miejscowości w roku 1978 ukończył Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Gorszczyka. W latach 1978-1982 uczęszczał do liceum im. Władysława Orkana w Limanowej. Po maturze w 1982 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, które ukończył z tytułem magistra teologii. W dniu 12 czerwca 1988 r. przyjął święcenia kapłańskie, po których został skierowany do parafii św. Katarzyny w Grybowie, gdzie spędził pierwsze cztery lata swojego kapłaństwa.
     Po krótkim trzymiesięcznym przygotowaniu we Włoszech i Francji, w Niedzielę Misyjną, w październiku 1992 r. w swojej rodzinnej parafii otrzymał z rąk ówczesnego biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego krzyż misyjny i został posłany do pracy ewangelizacyjnej do Republiki Środkowoafrykańskiej. Pod koniec października 1992 r. rozpoczął pracę misyjną w diecezji Bouar. Pierwszą placówką misyjną była parafia w Bohong, gdzie pełnił posługę duszpasterską przez 4 lata.
     W roku 1996 został rektorem diecezjalnego Niższego Seminarium Duchownego  św. Piotra w Yolé, które wyposażył, i gdzie pełnił swe obowiązki do 2005 r. W latach 2003-2006 pełnił funkcję kanclerza kurii diecezji Bouar, a od 2006 r. był wikariuszem generalnym tej diecezji. W latach 2011-2014 pełnił również posługę proboszcza parafii katedralnej pw. Matki Bożej Kościoła w Bouar. Był też kapelanem miejscowego więzienia oraz miejskiego szpitala. Z jego inicjatywy został przeprowadzony remont oraz zrealizowany projekt zainstalowania studni w więzieniu. Zapoczątkował duszpasterstwo chorych w miejskim szpitalu poprzez urządzenie kaplicy. Pod jego opieką znajdował się diecezjalny warsztat samochodowy, który służy misjonarzom w pracy apostolskiej, oraz stolarnia i centrum kulturalne, a także Centre d’Accueil.
     W okresie rebelii w Republice Środkowoafrykańskiej dał początek działalności Platformie Religijnej, która podjęła ważne zadanie w okresie konfliktu od 2013 r. Jest to stowarzyszenie przedstawicieli wyznawców religii chrześcijańskiej (katolików i protestantów) oraz islamu. Celem tego zgromadzenia jest wspólna modlitwa, refleksja i działanie na rzecz pokojowego współżycia wyznawców wszystkich religii. Ksiądz Mirosław odznaczył się też dużą odwagą w okresie uwięzienia ks. Mateusza Dziedzica, podejmując działania na rzecz uwolnienia misjonarza, dostarczając mu potrzebne do życia duchowego i fizycznego środki oraz jako jedyny kontaktował się z nim telefonicznie.

Za www.diecezja.tarnow.pl
Fot. ks. Krzysztof Czermak

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna