Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

    

     Już po raz piętnasty dzieci świata połączą się w modlitwie przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie w intencji pokoju na świecie. Tym razem uczynią to 13. października w 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie.

Jeden dzień, jedna godzina, miliony modlących się dzieci…
     Od piętnastu lat w pierwszy piątek października najmłodsi mieszkańcy świata gromadzą się w katedrach, kościołach parafialnych i kaplicach. Podczas ich godziny! Światowa Eucharystyczna Dziecięca Godzina Święta to ich misja modlitewna! Tego roku dzieci będą prosić o pokój w rodzinach, swoich ojczyznach, o pokój na świecie i w każdym sercu wyjątkowo w dniu 13 października, w rocznicę objawień fatimskich. Będą wtedy również modlić się za swoich rówieśników, za chorych, za przywódców, za duchowych przewodników i za Ojca Świętego. Towarzyszyć im będą biskupi, duszpasterze, katecheci, animatorzy i rodzice. A wszystko po to, by kontynuować misję Świętych Dzieci z Fatimy i z entuzjazmem odpowiedzieć na wezwanie Anioła Pokoju i pełną zatroskania o świat prośbę Matki Bożej.

Ich solidarność porusza Serce Boga
     Istotą tej modlitwy jest proste trwanie przed Jezusem. Przebywanie z Nim i dla Niego, z uwagą i miłością. Jezus, naprawdę obecny, widzi dzieci zgromadzone w jedności na modlitwie. On jest „Pierwszym Misjonarzem”, który zna cierpienia całego świata, bardziej niż najznakomitszy specjalista. Za sprawą modlących się serc i zapatrzonych w Niego oczu może i chce uzdrawiać świat. Ma lekarstwo na wszystkie jego rany. Tej modlitwie towarzyszy, oczywiście, Maryja, Najlepsza Mama. Tam gdzie jest to możliwe w fatimskim wizerunku.

Projekt Królowej Niebios
     Sensem tego dnia jest trwanie w obecności Pana Jezusa wraz z innymi dziećmi i ich opiekunami. Do tej inicjatywy przypisane są dwie szczególne modlitwy: modlitwa „Anioła Pokoju” oraz zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi. Założeniem tej Godziny jest również wspólne odmówienie różańca misyjnego za rodziny i o pokój na świecie.

Rozpal ognisko od Ognia
     Dzięki zaangażowaniu duszpasterzy, katechetów, animatorów oraz rodziców modlitwa tego dnia może połączyć wszystkie dzieci w parafiach w Polsce. U początku nowego roku katechetycznego i formacyjnego pozwala się im bowiem doświadczyć, skąd bije źródło wszelkiej aktywności misyjnej. Wszystko zaczyna się od osobistego spotkania z Jezusem i spotkania z Kościołem - wspólnotą, która jest apostolska i powszechna.
km/pdmd

więcej: http://www.dzieciom-misji.missio.org.pl/aktulanosci/89-otulcie-swiat-modlitwa-13-pazdziernika
fot. childrenoftheeucharist.org

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna